Audyt procesów zachodzących w przedsiębiorstwie

W porozumieniu z Klientem wykonuję audyt konkretnego procesu bądź procesów, aby mieć punkt odniesienia w stosunku do którego będę mógł zaproponować rozwiązania przynoszące w efekcie wymierną korzyść (skrócenie czasu, redukcja kosztów, poprawa jakości, zwiększenie produkcji itd.).

Poprawa efektywności

Mając zmapowany dany proces, rozkładam go na poszczególne etapy, które następnie są analizowane pod kątem racjonalnej optymalizacji, pozwalającej osiągnąć wymierne korzyści bez utraty jakości oferowanych produktów czy usług.

Eliminacja strat

Powinniśmy mieć świadomość tego, że w każdej organizacji dochodzi do mniejszych lub większych strat, mogących mieć rozmaite przyczyny jak np. błędy w zamówieniach, nieprawidłowe przechowywanie, problemy logistyczne (część A jest dostarczana na czas, a część B dwa dni później – w efekcie przez dwa dni nie można rozpocząć produkcji), zbędne nadwyżki magazynowe oraz mnóstwo innych. W swoich działaniach kieruję się tym, żeby te straty zminimalizować bądź wyeliminować.

Szkolenia

Po zaakceptowaniu przez zarząd zaproponowanego rozwiązania, często zdarza się, że na etapie wdrożenia konieczne jest przeszkolenie personelu w zakresie zmian, które zaczną obowiązywać. Wykonuję również tego typu szkolenia powdrożeniowe oraz przygotowuję komplet materiałów potrzebnych pracownikowi do prawidłowej obsługi procesu po wprowadzeniu modyfikacji.